تاریخ معماری غرب (مرجع کامل)

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان


سفارش

معرفی اجمالی کالا
تاریخ معماری غرب (مرجع کامل)

نام نویسنده: دیوید وتکین، مترجم: محمدتقی فرامرزی، ناشر: کاوش پرداز (شایسته تقدیر سی امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران)